Христо Стойков

Христо Стойков е български писател и редактор. Сътрудничи на в. „Литературен час” и други издания. Съчинения: „Железния кръст” (разкази, 1933), „Момичето от града” (1934), „Червеният картон” (разкази, 1934), „Вражда” (повест, „Светлоструй”, 1937) и др. Редактор на седмичното списание за обществени, културни и стопански въпроси „Бразда” (1936-1942).


Публикации:


Критика:

„ЛИТЕРАТУРАТА В ПРОВИНЦИЯТА” ОТ ДИМИТЪР ДОБРЕВ/ брой 91 януари 2017


Критика за Христо Стойков:

„ЧЕРВЕНИЯТ КАРТОН” - РАЗКАЗИ ОТ ХРИСТО СТОЙКОВ/ автор: Борис Наков/ брой 114 февруари 2019