Юрдан Трифонов

Юрдан Трифонов Цветков, изтъкнат български изследовател и историк, е роден на 28.12.1864 година в Плевен в семейството на Трифон Цветков и Дамяна Николова. Учи в основното училище при църквата „св. Параскева” в Плевен (до 1875 г.) и класното училище при църквата „Св. Николай” в Плевен (до 1880 г.) Завършва Петропавловското духовно училище в Лясковец, учителства в Търново (1885-1890), завършва история и славянска филология във Висшето училище (Софийски университет „Свети Климент Охридски”) (1893). Работи в Министерството на просветата, после е учител по български език и литература, българска история и философска пропедевтика в Първа софийска мъжка гимназия и във Военното училище (1894-1908, 1920-1926). Действителен член на БКД (днес БАН) (1906), секретар (1923-1931) и председател (1936-1938) на Историко-филологическия клон на БАН. Почетен доктор на Софийския университет (1939). Работи в областта на българската литературна, културна и политическа история, на българското езикознание и фолклористика. Първите му изследвания са свързани със старобългарския език (1898). Съставител (заедно с Никола Станев) на „Психологическа христоматия. Помагало за нагледно изучаване душевния живот” (1897). Автор на книгите „Царуването на Бориса-Михаила” (1907), „Иван Вазов. Живот, произведения и възгледи” (1920), „Васил Друмев - Климент Браницки и Търновски. Живот, дейност и характер” (1926), „Цар Борис-Михаил. Време, царуване и величие” (1927), „История на град Плевен до Освободителната война” (1938, 2011), както и на много студии - езиковедски, психологически, педагогически, литературно-исторически и исторически - в научни издания и сборници. Печата в сп. „Училищен преглед”, „Периодическо списание”, „Списание на БАН”, „Български преглед”, „Македонски преглед”, „Българска историческа библиотека”, „Известия на Историческо дружество”, „Известия на Български археологически институт” и др. Умира на 16.04.1949 г. в София.


Публикации:


За Юрдан Трифонов:

ЮРДАН ТРИФОНОВ/ автор: Георги Домусчиев/ брой 91 януари 2017