МИСЛИ ЗА ИЗКУСТВОТО

Иван Лазаров

*
Сюжетът служи само да въведе зрителя в областта на онова съдържание на художественото произведение, което не може да се изрази с думи.

*
Художникът е по-проницателен в своето виждане, отколкото обикновения зрител. Той вижда и ония дребни неща, които са зародишът на новата форма на живота. Дарованието, вярата и ентусиазмът му го карат да развие тия дребни неща в стройни образи. И затова казват, че той виждал бъдещето, а той всъщност раздухва с творческия си пламък зародиша на бъдещето.

*
Овладяването на формата е постоянната, непрекъсната работа на художника през цялата му творческа дейност. Без нея той рискува да обеднее и да не може да въздейства на зрителя чрез художествената си творба.

*
Натуралистът така изчерпателно копира натурата, че не остава място да се намеси творческият дух на художника. И затова дори и художествената фотография в много случаи е за предпочитане пред неговата творба.

*
Кадрите трябва да бъдат като калена стомана, но и стоманата се изхабява. Трябва подържане на кадрите. Добрият майстор поддържа инструментите си.

1949 г.