ПОКЛОН ПРЕД ОСВОБОДИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

Стефан П. Стефанов

Йордан Георгиев. Ерусалимите на народната признателност, „Полимона” ООД, Монтана, 2014.

От всички краеведи на област Монтана само Йордан Георгиев, почетен член на Съюза на краеведите в България, можеше да напише и написа книгата „Ерусалимите на народната признателност” за паметниците у нас и в чужбина, посветени на освободителните руски, румънски и български войски.

Десетилетия наред авторът ревностно изучава и събира непрекъснато научни трудове, изрезки от вестници и списания /подвързани на книговезна в десетина тома/, дипляни, пътеводители и предмети, свързани с Руско-турската освободителна война от 1877 - 1878 г., избавила ни от почти петвековното османско владичество.

Мнозина са разглеждали неговите самостоятелни изложби със събраното в Регионалната библиотека и в различни училища в Монтана /и не само по тази тема/.

Нямаше начин количествените натрупвания да не доведат до тази един вид духовна ерупция, т.е. изригване, оформено в забележителна книга. Заслуга за появата й има и спонсорът д.ф.н. Илия Илиев, представител на Националния комитет за дружба с народите на Русия и ОНД, управител на издателство „Полимона” ООД, Монтана.

Думата „ерусалимите” от заглавието на пръв поглед не е много ясна, защото вече спада към остарелите диалектни думи. След едно посещение на румънската къща-музей в с. Пордим, а след това и на къщите-музеи в Бяла и Горна Студена, които са били главни квартири на руския император Александър II, Вазов възкликва: „Тия къщи, сега още малко известни, с време ще станат места за поклонение на българския народ и тяхното историческо значение ще бъде от безценна важност за българското потомство. Те са ерусалимите на българската признателност.”

Според Т. 6 от известния „Речник на българския език” на Найден Геров от 1908 г. думата “ерусалим” означава: „1. Щампа, която хаджии донасят от Божи гроб. 2. Стая, в която е окачена тая щампа.”

Т. 4 от 1984 г. на недоиздадения многотомен „Речник на българския език” на БАН доуточнява, че става дума не за каква да е щампа, а за „икона на платно”. Сега вече е ясно, че Вазов е използвал думата „ерусалим” в смисъл сакрално, т.е. свещено място за поклонение.

Това значение е приел и Йордан Георгиев, който уточнява: „Озаглавих книгата си „Ерусалимите на народната признателност”, а не само на БЪЛГАРСКАТА, защото в нея може би за първи път проследявам издигането на паметници на признателността към освободителите не само на наша земя, а и в страните ПОБЕДИТЕЛКИ /Русия, Украйна, Молдова, Румъния, Финландия/, издигнати от техните народи /дори и на турска земя/.” Авторът не е пропуснал и паметниците, посветени на българските опълченци.

„Ерусалимите на народната признателност” е един компендиум, т.е. сбито изложение, на известното до днес за паметниците, посветени на освободителите.

Това не е попречило книгата да бъде богато илюстрирана със снимков материал, който за съжаление не е надписан и на много места читателят гадае кой от паметниците е показан. Кориците са великолепно изработени от художника Теодоси Антонов с колаж на емблематични паметници.

Много от паметниците са шедьоври на архитектурата и изобразителното изкуство, а често и на двете. Материалите, от които са изработени, са различни - камък, дърво, тухли, бетон, мрамор, желязо, бронз, мед, сребро, злато и др. На най-известните паметници авторът е отделил повече внимание - Храм-паметникът „Александър Невски”, паметникът „Царю Освободителю” пред Народното събрание, паметникът „Шипка” и Панорамата в Плевен.

Известно е, че за 23 години през Панорамата в Плевен преминават 7 милиона души, но кой може да каже колко души преминават през останалите? Никой не може да ги изброи.

Не само големите, но и по-малките паметници се строят с всенародни дарения и труд, макар че има и държавно участие чрез национални комитети, и дарения от страните освободителки в пари, отливки на камбани и скулптури, експонати и други материали. Йордан Георгиев изрежда всички значими градители и дарители на паметниците.

Статистиката безпристрастно показва къде има най-много паметници - там, където са най-ожесточените сражения - в Плевенско, Търновско, Софийско…

Независимо че у нас от 1950 г. до 1990 г. поради идеологически заблуди се отменя всенародното честване на 3 март като Ден на националното освобождение, отношението към паметниците на освободителите не се променя, „НЕ СТИХВА ПРЕКЛОНЕНИЕТО” - строят се нови и нови паметници, паркове-музеи, възстановяват се паметници, реставрират се и се поддържат и до ден днешен. Гаранция за последното е училищното движение „Съхрани българското”, създадено и функциониращо по призива на президента Георги Първанов.

Признателността на българския народ към освободителите се изразява и в назоваването в страната на улици, училища и селища с имена на герои освободители. 45 селища у нас носят имена на герои от руската армия. Това е също вид паметник.

Някои руски офицери са станали приживе или посмъртно почетни граждани на български селища. Паметници са и пътеводителите, дипляните, научните изследвания и публикации. По време на кръгли годишнини от Освобождението му се посвещават цели специални страници и броеве от вестници и списания. 28 паметници са показани по повод 100-годишнината от Освобождението и върху серия от кибритени кутии с пояснение на руски език върху всеки кибрит.

А двама наши художници рисуват картина, на която се постарават да покажат цялата война. Съхраняваната в църквата на Монтана картина подробно е анализирана от Йордан Георгиев.

Една от интересните глави в книгата е посветена на паметниците, „издигнати на територията на воюващите страни.” Паметник в Зимнич, Румъния,” главното съсредоточие на Дунавската армия преди форсирането на голямата водна преграда”; паметник от 1887 г. на гренадирите в Москва, паднали за освобождението на Плевен; паметник на генерал Леонов в Киев, на полковник Калитин в Холм; руски храм-паметник в Сан Стефано /изчезнал вече/; часовникова кула, обелиск и паметна плоча в Кишинев, където се сформира българското опълчение; паметник на независимостта в Букурещ; паметна плоча върху запазена къща в Плоещ, щаб на Столетов.

„Паметници, посветени на герои и събития от времето на Освободителната война, са издигнати в Букурещ, Плоещ, Корабия, Калафат, Турну Магуреле и др. по цялото течение на р.Дунав, където са били разположени румънските войски.” - уточнява авторът. В двора на батальонната казарма на гр. Хелзинки, Финландия, е издигнат скоро след войната гранитен паметник, върху който са изсечени имената на 359 финландци, загинали на българска земя.

През 1911 г. в САЩ е открит паметник на журналиста Джанюариъс Алойшиъс Макгахан, разкрил най-пълно зверствата на османлиите при потушаването на Априлското въстание и допринесъл за предизвикването на Руско-турската освободителна война, а после като военен кореспондент обявен за „Цар на военните кореспонденти”.

Авторът прави преглед и на паметниците, посветени на 14 500 български опълченци, проявили чудеса от героизъм. На Шипка са издигнати паметници на героите от Трета и Пета опълченска дружина.

„Най-големите паметници на опълченците са тези в Севлиево - 1909 г. и в София - 1932 г. На врачанската колона са изписани имената на 164 души /83 от Враца, 12 от Оряхово, 6 от Косталево и др./” - категоричен е изследователят.

„Изминатият пеша път /на опълченците, б.м. С.С/ - близо 1300 километра по терен, несъвпадащ с днешните удобни пътища - е жалониран /по специална програма по случай 100-годишнината от Освобождението, б.м. С.С./ от 38 паметни знаци и 60 маркировъчни такива.” - добавя на друго място авторът.

3000 българи и кметът на Москва, Юрий Лужков, даряват средства за откриването на „Паметник на българския опълченец” в София през 2008 г., показан и на корицата на книгата. В много селища на страната са поставени паметни плочи с имената на местни опълченци, загинали в боеве или починали в тези селища.

Йордан Георгиев не може да отмине и нашия край. Макар че в Северозападна България не са се водили крупни военни сражения, тук са пребивавали румънски и руски войски и също има паметници на признателността: чинарът, посаден от капитан Павел Нечаев, първият комендант на Лом, е обозначен с паметна плоча; скален отломък на пристанището отбелязва акостирането на Волховския полк на 23. III. 1878 г.; през 1879 г.; при възстановяването на Чипровския манастир е построен параклис, посветен на царя Освободител; в двора на църквата в с. Белимел има кръст, посветен на убития руснак Михаил - на него е издигнат и каменен барелеф в двора на училището; в берковската църква „Света Богородица” са издигнати паметници на погребани там руски войници, починали от раните си, както и на загиналия опълченец от Вършец Георги Кръстев, водач на осма конна батарея; паметни плочи са поставени на починали след Освобождението опълченци: Иван Филипов-Комитата от с. Горно Озирово, Димитър Атанасов, Илия Стефанов и Никола Спасов от с. Замфирово и др. Паметник на Цеко войводата е издигнат в родното му село Замфир, а на главната улица между центъра и пристанището в Лом се извисява фигурата му от бронз - той не само участва в три войни срещу Турция, но и забива сребърно гвоздейче в Самарското знаме от името на Българското опълчение, като произнася знаменита благословия.

Най-внушителен е паметникът на генерал Арнолди в Монтана, издигнат през 1984 г. На гърба на областния съвет в Монтана е поставена паметна плоча, отбелязваща датата на освобождението на града.

Такава плоча има и в гр. Берковица. Четири села в Монтанско носят имена на руски пълководци: „село Николаево /сляло се с Лом/, Дондуково, Игнатово и Черказки /в памет на починалия княз в деня на подписването на Санстефанския мирен договор/.”

Книгата „Ерусалимите на народната признателност” е пълна не само с позната, но и с доста непозната информация, включително и за Монтанския край. Тя е принос не само към местното краезнание, но и към националното миналоведение.

Едно чудесно достижение за 80-годишнината на учителя, училищния директор, просветния и профсъюзен окръжен ръководител Йордан Георгиев, която ще се навърши на 2 октомври 2014 г. Нека да пожелаем на юбиляря творческо дълголетие!