КАКВОТО И ДЪРВО ДА ХВЪРЛИШ В ОГЪНЯ…

Георги Гривнев

* * *
Каквото и дърво да хвърляш в огъня,
то ще изгори.
В каквато и любов да изгаряш,
тя ще изстине.
Когато и да тръгнеш към бащиния гроб,
ще е късно.
Няма давност оная надежда,
която преминава във въжделение.
Излезеш ли от болката по-чист,
ще заслужиш едно перо на ангел.
Славеят и гарванът не летят ведно
без врабче, което помирява.
На дълъг път не тръгвай по залез,
защото изгревът ще се забави,
тъй както бавно ще вървиш
към това, което не очакваш.
Когато и да се завърнеш
от майчина прегръдка,
ще е рано.
Поемеш ли нагоре, към върха,
дали е стръмно - попитай -
на дървото
най-дългата сянка!