ПО СЛЕДИТЕ НА ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ ВСЕКИ СТАВА КРИМИНАЛИСТ

Тодор Бакърджиев

Животът е изтъкан от разкъсаности.

Това, че пламъкът се огъва, не компрометира огъня.

Избягваме да говорим за смъртта, защото рядко е клюка.

Добре е да си безидеен - не ставаш ренегат.

Дори историческите извори биват каптирани.

Безгръбначието се измерва с ъгъла на поклона.

Някои разбират под “развръзка” скъсването на сюжета.

В парада на глупостта дори парадирането вече не се забелязва.

Самоуважението на гробаря не е безпочвено.

Сексуалната революция установи диктатура на перверзиите.

Понякога всички идеи не могат да направят един начин.

Всичко остарява - дори сянката на материята.

Само надеждата за отлагане на смъртта е безкрайна.

В гроба на безсънието живеят само най-будните.

Отговорността е и в подбирането на въпросите.

Хората обичат да оправдават лошите си крайности с добрия безкрай.

Сред многото крадци честният изглежда клептофоб.

Да си жив на всяка цена - това обезличава живота.

Всичко се случва, но рядко се получава.

Нищо не е така безбожно, както многобожието.

Фактите говорят за излишността на много фактори.

В разлагането всеки издребнява.

Не всеки в плен на илюзиите е воювал.

Когато не чакаш нищо, ставаш изпращач на илюзии.

Въпросът на въпросите е, че те се повтарят.

Плюсът на живота е в кръста на Христос.

Започнатото на земята може да бъде свършено само наполовина.

Истинското болшинство на планетата са мъртвите.

Всяка тренировка за смъртта е аматьорска.

Говорещите за прераждане не забелязват своето израждане.

Страхът е най-животрептящият.

Най-самотен те прави чувството, че не си единствен.

И да си над бездната, над тебе има друга бездна.

Трудолюбието на човечеството е да излежава своята присъда.

Класическата борба с мафията ограничава възможностите за хватки.

В едно и също пространство времето е нетрайно.

В училището на живота повечето остават при предметите.

За да даде плод, гражданската съвест изисква селско трудолюбие.

Празнотата винаги се допълва.

Ако имаше абсолютно щастие, щяхме да умрем от неговата изненада.

Безобразникът е най-реален в криво огледало.

Животът е най-мил на грубияните.

Безнадеждността е среща на всички опровержения.

“Историята се повтаря”, че и заеква.

Когато пишеш цял живот, неизбежно надписваш.

Главната цел на атеиста винаги е обезглавена.

Духовно богатият човек няма нищо общо с частното.

Прекаленият хуманизъм също е лъжеучение.

Само за частичното може да се каже всичко.

В природата на човека е да я унищожава.

Основното занимание на човечеството е да се самоимитира.

“Човешко е да се греши”, особено в самомнението.

Смъртоносно е да не вярваш в безсмъртието.

Всички стадни чувства са в обора на живота.

Единственият препинателен знак във вечността е многоточието.