ПРЕДЕЛНО-БЕЗПРЕДЕЛНО

Милена Обретенова

Инспирирано
от стихотворението на Панде Манойлов
„И ето ни сега”!

Извън пределите
на родината -
в безпределния
глобален свят.
Топене без предел
на пределно
малкия народ.
И мъка без предел…
Размиват се
пределите на родината -
учебна
географска карта.
Глобален
безпределен свят
и локален
ненаучен урок.

11.10.2016