ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СТАРТА

Панчо Недев

Това заглавие на редакторската ми бележка се появи след като прочетох двете самоделни, компютърни книжки на Донка Колева (род. 1958 г.) Даде ми ги в градската градина в Провадия - „за запознаване и мнение”.

Слушал съм редовно нейните участия в неделното предаване на програма „Хоризонт” - „Законите на Мърфи”, чел съм нейни публикации в печатни издания, знаех за нейното съществувание. Но тогава за пръв път я виждах „на живо” и във фокуса на моето творческо внимание като сатирик в тези непретенциозни на пръв поглед брошури…

…За човек, който много години се е занимавал със словото, с редактиране на свои и чужди текстове, никак не е трудно да разбере, дори само от една страница, колко тежи и колко струва написаното.

След като изчетох повторно книжките, поспрях за размисъл и неволно се попитах: „Защо при толкова интересни, стойностни, печатани вече творби тя е закъсняла с първата си книга?” Докато на всички ни е известно, че има нетърпеливи и напористи автори, които още недописали най-първите си стихове и сентенции, бързат към някоя издателска фирма или към предварително намерения спонсор!…

По-късно, в процеса на работата ми по книгата, сам се добрах до отговора на въпроса си: тя не е бързала с отпечатването на първата си книга, защото има самочувствието на сериозен автор, защото сама си е вдигнала летвата над средното творческо равнище, защото е искала „да натрупа” повече добри неща!

В този смисъл бях доста улеснен, тъй като и аз повдигнах невидимата летва с още 2-3 сантиметра, за да отпаднат много заглавия, печатани и четени по радията, но в друг стил и тематика; не толкова слаби, а недостатъчно равностойни на най-добрите.

Моята редакторска помощ, като замисъл беше: Донка Колева да продължи с ускорение своя литературно-творчески старт към още по-високи постижения! Защото има потенциал да стане голямо, самобитно, „провадийско” явление на сатиричния фронт…

…Приятно четене, уважаеми читателю!

И… „На добър път!” към щастливо творческо бъдеще, Дони!


Донка Колева, „Просветки”, Редактор - Панчо Недев, 2016 г.