„ЖИВОТЪТ, ЛЮБОВТА И СМЪРТТА НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” ОТ В. РУСАЛИЕВ

Петър Горянски

Няма нищо чудно във факта, че Владимир Русалиев се е заел с трудната задача да изложи в художествена форма най-характерните моменти от живота на Димчо Дебелянов. Напротив, много похвално е това.

Защото кой друг, ако не един поет, може да разгадае кошмарните сънища на своя покоен събрат, да раздуха изпепеляващата се жар на неговите възторзи, да прозре зад плътно спуснатата завеса на трагичната му смърт.

Владимир Русалиев е проявил рядка добросъвестност при изпълнението на задачата си. Той е използувал всичко онова, което пряко или косвено може да хвърли светлина върху „живота, любовта и смъртта на Д. Дебелянов”.

Като се започне от наченките на психографията, за да се стигне до спомените на съвременниците на покойния поет, всичко това е изпълнено със съпоставяне на факти, цитати на стихотворения, писма и проучване на документи и дневници, които накрай, систематизирани, дават верния образ на поета и бохема Д. Дебелянов.

Като се прибави към всичко това изисканият и образен език на автора, както и лиричното му отношение към предмета, книгата на Владимир Русалиев добива особена стойност.

Нека тия, които ще посрещнат със скептична усмивка горните редове, прочетат книгата на Вл. Русалиев. Направят ли това, в тяхното зрително поле веднага ще израсне Димчо Дебелянов с целия си ръст.

——————————

в. „Литературен час”, г. 2, 03.06.1936 г.