ГОСПОД Е С МЕН

Елена Алекова

Псалом ХХVІІІ

Господ* е моята сила
и моето оръжие
в битка, която мракът на тоя свят
е обявил за душата ми.
Господ е моят щит
в битка, която не стихва,
която ден и нощ се подновява пак и пак,
за да се предам.
Господ е моето спасение и моят блян,
когато в битката съм се огънала
и врагът вече е надул
победните си фанфари.

Господ е моето избавление.
На Него ще се опра,
когато загубя почва под краката си.
За Него ще се хвана,
когато талазите на гибелни води
ме запратят към дъното
и няма как да се задържа отгоре.
Пред Него ще падна за прошка на колене,
когато се отклоня от пътя.
От Него ще черпя сила,
когато силата ми се стопи
в несмислените тежнения.

Господ е живителната влага,
когато устата ми е пресъхнала
и вдъхновението бяга от мен като от звяр.
Той напоява душата ми,
когато е ожадняла
за правда и за истина.
Той чисти окото ми за красота,
когато се е затлачило
от боклуци и сълзите на печал.
Той отваря ухото ми,
когато от шума на тоя свят
е оглушало.

Каквото и да се случва в живота ми -
Господ бди над мен
като над най-свидна рожба,
като над най-голяма скъпоценност.
Господ бди над всеки човек,
над всяка твар и всичко живо,
над всичко, което е създал,
което е извикал
от безвидната и мрачна пустош,
като над най-свидна рожба,
като над най-голяма скъпоценност.

Господ ме пази от всяко зло,
което плете козни отвън
и плете козни отвътре, за да ме срази.
Нищо не струва злото,
което дебне човека отвън,
колкото и да е страшно,
пред врага, който го причаква отвътре
и ще го погуби.
Най-големият враг на човека
е самият човек,
когато срещу себе си се обърне.

Господ ме закриля отвън и отвътре,
за да не погина.
Когато съм в най-безпросветна дълбина
на отчаяние и страх,
Той се спуска над мен като орел
и ме издига нагоре, нагоре -
към живота,
и ме държи, за да не залитна,
докато очите ми свикнат
със светлината.

Господ е моят заслон от бурите,
тишина всред гръмотевиците,
лек за всяка болест и недъг
на тялото и на душата ми,
мехлем за раните.
И да ми отнемат всичко, което имам -
на Него ще се уповавам.
И да разрушат всичко, което съм градила -
в Него ще се утеша.
И да ме направят на пух и прах,
да ме разпилеят на вятъра
по всичките краища на земята -
при Него ще се събера.
И да загубя всичко, което съм -
пак при Него ще се намеря.

Каквото и да ми направи врагът -
там е Господ.
Където и да ме запрати злото -
там е Господ.
Направих сърцето си скиния за Господа
и Господ е с мен винаги и навсякъде,
каквото и да ми се случи,
където и да се окажа.

Господ е моята утеха.
Когато душата ми скърби безутешно
за човек, който си отива от света,
без да знам какво ще правя без него,
Господ изтрива сълзите ми.
Господ ме възправя от болката.
Господ ми казва: „Върви!” -
и аз вървя,
без да питам защо,
без за нищо да питам.

Господ е моята светлина,
която ме води в мрака,
и няма да се загубя.
Господ е с мен винаги и навсякъде.
Няма да ме изостави
нито сред тържищата на света,
нито в долината на мрачна сянка.
Няма да се отмести от мен ни на йота,
когато съм в утеснение.
В радост и в болка, в живот и в смърт
Господ е моето упование,
на него се надявам.

Ще се възвесели душата ми
в миговете на смъртта с пълна сила,
ще затанцува душата ми в смъртния ми час,
ще се завърти във вихъра на радостта,
задето у дома се завръща.
Кой е моят дом, в който ще се завърна
след години на скиталчество
и безкраен копнеж?
Господ е моят дом.
Господ е моята родина.

2.01.2016 г.

_________
* В псалома са използвани образи и мотиви от Стария и Новия Завет.