СЕЛЦЕ

Иван Енчев

100 години от рождението на писателя
Антон Михайлов /30.09.2016 - 18.10.1993/

На Антон Михайлов

Ти идваш тука всяка пролет -
бадемов цвят да те поръси.
Ти идваш тука всяка есен -
разчупваш с камък тишината
и под бадемовите сенки
пак търсиш млечните си зъби…

Жестоко си объркал пътя! -
Къде са сватбите на тия
прикътани в бюфети снимки?
На тия поменни забрадки
къде им са жените живи?
На тия кашличави старци
децата им къде стареят?

На тия пъстри леки люлки
плачът детински де се гуши?
На тия лястовичи стрехи
къде е изгревът момински?..

Когато плъзнат тук влечуги,
не ще те срещне даже куче
и с любопитство ще те дебнат
от сухи избелели клони
свирепи гарвани - жалейки…

А тънки пролетни бадеми
ще пръскат взривове от младост.

11.11.1979, с. Пряпорец,
Старозагорска област