МИСЛИ И ПАРАДОКСИ

Димитър Подвързачов

*
Не наблюдавай жената! Минавай-заминавай, без да разсъждаваш. Иначе ще ти стане обидно, че по необходимост си роден от жена.

*
Поетът напомня съпругата: какъвто ще да е той - свикнеш ли да го четеш - и няма ли друг , - почнеш да му се наслаждаваш.

*
Дай на българина власт - и той започва да се разпорежда като в неприятелска държава.

*
Една от трагедиите на българина е тая, че с вървежа на годините ние ставаме все по-нищожни. Ние не зреем, а креем. Стареем, без да растем.
И когато дойде възрастта, която в чужбина се сочи като един лъчезарен връх на тържествен шествие все по-нагоре, възрастта, с която там почват за таланта нови, едно от друго по-бляскави завоевания - за нашия талант, като го разгледаш по-отблизо, можеш да кажеш, в най-щастливия случай, само едно:
- Тиха лудост в пълен разцвет!

*
Представете си млад човек, обхванат от буйна жажда да вика, да скача, да пее, да се радва на живота, като малко жребче.
Представете си го, че в това настроение младият жизнерад момък влиза в ресторан, пие жадно, напива се до пресита, става, пада, събаря маси, стропаля се, счупва си глава, нозе, ранява се до смърт.
Това е бракът.

*
Недей вече ми възпява своите страдания, своите мечтания, чувства, болки и мъки.
Омръзна ми!
Аз чакам да ми опишеш как Ботев плака от Козлодуй до Веслец и как Левски разби главата си о тъмничния зид в София.

*
Всеки може да пие: малцина знаят да се напиват, а съвсем малцина - художествено.

*
Който живее на гарата, смята, че треновете и пътниците минават за негово развлечение; който пътува с трена - че гарите са направени и заселени за негово удоволствие.

*
Много малко работи има, които могат да се вършат с жена.

*
Хората са обикновено много плитки: винаги те имат предвид само онова, което говориш, а съвсем изпущат онова, което премълчаваш - и което в повечето случаи е много по-важно.

*
Режисьорът и коректорът имат еднаква печална съдба: когато работата им има грешки - тогава се сещаме за тях; когато работата им е съвършена - те са невидими за нас.

*
През великата война течеха реки човешка кръв, рушеха се градове и държави, трепереха континенти. Хората обезумяха от ужас.
Само жената не престана да мисли за модата, а спекуланта - за печалбата.
Трябва ли друго доказателство, че тия две твари са от низша раса?

*
- Най-свободолюбивата, най-съвършената конституция има българинът!
- Но от що се възхищавате, братя мои? Не виждате ли, че с нея той и досега изглежда като циганин в автомобил?

*
Не съм срещал човек, природно умен, който да има високо мнение за жената.

*
Демократизмът има за психологична основа едно от най-низменните (низшите - бел. ред.) човешки качества: завистта.

*
Тайната на приличните отношения между хората е, за жалост, доста неприлична: недей жела да те смятат добър, защото това значи, че скритом те мислят по-глупав от себе си. Винаги трябва поне от малко да ти се боят.

*
Оставиш ли нашенец при пари или при жена - рядко може да излезе, без да е забъркал някоя каша.

*
Ненавиждам тълпата - дори ако се състои от мобилизирани мъдреци.


сп. „Листопад”, г. 7, кн. 2, 1925-1926 г.