ОТКРОВЕНИЕ

Светозар Аврамов

ПРИЮТ

Непроходима гора,
приюти ме в твойта обител -
далече от хора овълчени.

БЕТОН

Между четири стени
в многомилионен град -
прегръщам самотата.

ЛЮБОВЕН МОСТ

Вървим един към друг
по мост като дъга
над прималялата река.

ЗАВИСТ

Защо така си изтормозен -
на ближния успехът ли
е толкова голям?

ЗАТВОР

Телефонът отново звъни - не се обаждам.
На вратата ми някой звъни - не отварям.
Кой ще отключи портите на моя затвор?

СРЕЩА

На Елена

…Колко дълъг бе пътят - кръвта ни
към себе си път да намери отново:
погребението на твоя светъл баща…

ДОКОСВАНЕ

Въздиша вечерният парк:
очите на гърдите ти
очите ми целуват…

ПРИЗНАНИЕ

Как да ти кажа,
че те обичам, когато
пред теб онемявам?

ОГЛЕДАЛО

Толкова самота
в сините ти очи,
в които се оглеждам!

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Есента е толкова далече…
Защо се прощавам
с моя несбъднат живот?

ОТКРОВЕНИЕ

Толкова въпроси към теб -
преглътнати в мълчание…
Какво искаш да ме попиташ?

ОПОЗНАВАНЕ

Открехваш вратата към себе си,
искаш бавно да вляза…
Опозна ли ме вече?

СЪЖИВЯВАНЕ

На Неза и Илиян

Каква бездиханна бездна от самота!
Няма с кого да споделиш, че си жив…
А близостта помежду ни ме съживява!

САМОЗАЩИТА

Яви ми се Господ
и ми поръча да бъда
единствено себе си!

ЕПИТАФИЯ

И двамата от този свят ще отпътуваме.
Но оцелелият ще го боли за ближния…
Обичам те… и искам да си тръгна пръв!