КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА БОТЕВАТА ЧЕТА?

Димитър Осинин

Един въпрос, на който отговор, аз поне, още не съм намерил. Толкова по-интересно става следното, което научих в с. Осиково, Врачанско. Там твърдят, че парите са останали в тяхното село и знаят у кого.

След разбиване и разпръсване на четата, група от петима попаднала в Осиковската мера. Един от четниците бил касиерът, който предал чантата с парите на една кошара да ги запазят, докато мине смутнята.

Като подушили много пари, добрите българи решили да довършат четническата група, та свободно да присвоят парите.

За тази цел един, повеждайки четниците да ги преведе през Искъра в землището на село Оплетня, ги завежда към турския пост.

Когато в последния момент четниците угадили предателството, дали пръв залп върху предателя, и после започнали престрелка с турците. Двама или трима от четниците загинали, другите успели да се укрият.

Този факт, разбира се, има нужда от внимателна проверка. Още има живи стари хора, които да го осветлят по-добре, за да бъде потвърден или отречен.

И все пак, той е интересен, защото поставя въпроса за парите на Ботевата чета, а също и за някои документи, каквито може да е имало в чантата.


в. „Литературен глас”, г. 7, 12.06.1935 г.