ЕДНА ЗВЕЗДА

Николай Хрелков

Една звезда, една звезда -
и смърт, и прах, и свобода!

Летя напред, летя и знам:
че там - сънуваното там -

стои, стаило си дъхът,
за да погълне мойта смърт…

Какво е то? Сърце какво?
Не питам: плащам със живот.

С живот платеното е блян,
но от живота изкован…

И аз съм весел, аз съм горд -
летя през тъмния простор…

Летя напред, летя и знам:
там чака - пурпурното там!

1929