СЕЛЯНИНЪТ-ГРАЖДАНИН СЕ ЗАВЪРНА

Ангел Ников

На 31.03.2016 г. си отиде поетът Ангел Ников.
Поклон пред светлата му памет!

СЕЛЯНИНЪТ-ГРАЖДАНИН СЕ ЗАВЪРНА

На планината пъргавата сянка
прибра от хоризонта озарението
и пепелта на пътешествието.

Градът се разшири и отесня.

Сега седи на пейката до пътя
с очи без памет… и…
лети над нивите,
минава под дъгата…

Нали и той е бил дете!


БЛУДНИЯТ СИН

Щом покаянието идва късно,
кой друг да извести мълчаното!

А бризът беше набраздил тревата
преди пороите на слънцето по залез …

О, бързи като утро мигове!

Завръщането крие важни тайни:
от грехове и клопки е скроен светът -
дори най-дребните неща от нас са по-големи …

Бил някъде сред тайнствата,
на разкаянието бавната отрова опозна ли?
Живя ли в пазвата на пости и молитви?
Поиска ли това, което никому не даде?
Опита ли в зида да туриш камък?
Живот не вдъхнал, на живот посегна ли?
………………………………
А бризът беше набраздил тревата
преди пороите на слънцето по залез …

По пътя вятърът сега мете листата …
И като кон пред портата стои
на връщането късната утеха.