БАСНИЧКА

Моско Москов

Веднажка случи се та мина
по пътя старий един лев,
кученца малки десетина
след него лавнаха със гнев.

Скимтят, но само отдалече,
вият глави си с бяс и яд;
едно се даже позатече,
от страх се върна пак назад.

Лев се обърна да погледне,
но тръгна гордо пак напред,
а те, палаши грозни, дребни,
остаха пак под старий плет.


сп. „Илюстрация светлина”, г. 38, кн. 10-12, 1930 г.