Илия Блъсков

Илия Рашков Блъсков, възрожденски писател, учител и педагог, е роден на 09.02.1839 г. в с. Дълбоки, Старозагорско (според други източници - Клисура) в семейството на учителя Рашко Блъсков. Първоначално учи при баща си в Девня, Варненско, в Русе - при Параскева Бояджиева, в Шумен - при Добри Войников и Атанас Гранитски. Известно време работи като чирак в манифактурен магазин, аптекарски ученик, в занаятчийски работилници и др. Учител в Айдемир, Силистренско (1857-1860) и инициатор за основаване на читалище в селото. Продължава учението си в Браила, където усвоява гръцки и френски език. Установява в Шумен, където остава до края на живота си. Книжар и книгоиздател. През 1862 г. преподава в неделното училище, което се посещава предимно от калфи и чираци. През 1866 г. поема подготовката на напредналите деца от взаимното училище за постъпване в по-горна степен - четирикласното училище. С името му е свързано и откриването на второто в Шумен читалище „Напредък”. За известно време е пътуващ книжар, запознава се с Матей Преображенски - Миткалото, Христо Г. Данов и Драган Минчов. Книжовната му дейност започва след Кримската война с нравствено-дидактически съчинения и статии. Превежда религиозни съчинения. Заедно с баща си и брат си издава списанията „Духовни книжки” (1864), „Училище” (1872-1875), „Градинка” (1873, 1875). Постоянен сътрудник на сп. „Духовни книжки”, сп. „Училище”, както и на в. „Турция” (1871). След Освобождението издава поредици с „общодостъпна книжнина” - поредицата „Ред книжки за прочит на всекиго”. Автор на мемоарите: „Из дневника на един стар учител” (1885), „Материал по историята на нашето Възраждане” (1907), „Спомен из ученическия, учителския и писателския ми живот” (1907), „Спомени из народния живот” (1912) и др. Сред по-известните му съчинения са: „Изгубена Станка” (първата българска повест, Болград, 1865), „Злочеста Кръстинка” (1870), „Жален спомен за лютите рани на България през година 1876″ (1878), „Пиян баща, убиец на децата си” (1879), „Рада Клюкарката или хлевоуста жена” и др. Автор на статии, църковни слова, разкази, повести, издател на календари. „Баща на Хитър Петър” - пръв събира в отделен сборник анекдотите за известния български смехотворец. След Освобождението е училищен инспектор, преподавател в Шуменската девическа гимназия и Педагогическото училище (Учителския институт) в града. През 1878 г. поема издаването на Вазовата стихосбирка „Избавление”. Умира на 13.08.1913 г. в Шумен. Погребан в двора на църквата „Три светители” в Шумен.


Публикации:


Кореспонденция:

ПИСМА ОТ ИЛИЯ БЛЪСКОВ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ/ брой 81 февруари 2016


За Илия Блъсков:

ЕДИН ОТ БЕЗСМЪРТНИТЕ РАТНИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА/ автор: Васил Каратеодоров/ брой 81 февруари 2016