ЕПИГРАМИ

Александър Муратов

КОМПЕТЕНТНИТЕ

За всичко се изказват най-горещо:
за филми, за спектакли, за изложби;
готови са да хвалят всяко нещо
и да приписват всекиму заложби.
Протест гласът им никога не срещна.
Това е работа безспорно проста:
те компететни са и безпогрешни,
защото много важен им е поста.

—————————–

ДВОЙНО НАДАРЕНИЯТ

Талант и подлост необятна
у него тъй са съчетани,
че трудно мога да отгатна
с кое от двете ще остане.

—————————–

НЕДОВОЛНИЯТ

Оплаква се хитро навред,
че не му признават заслугите,
а бърка в гърнето със мед
по-дълбоко от другите.

—————————–

БЕЗПЛОДНИ МИСЛИ

Мислиш, че си композитор!
Мисли сладки, но безплодни!
Ти си просто инквизитор
на мелодии народни.

—————————–

ЛИТЕРАТУРЕН СЪВЕТНИК

Не може тоя клетник
на мулето сено да тури,
но взеха го съветник
по западни литератури.

—————————–

ОБЯСНЕНИЕ

Отново главен
е той поставен,
но не защото е способен,
а затова, че е удобен.