ЖИВЕЯ ЕСЕНТА

Демир Демирев

Цикълът  стихове е поместен в новоиздадената
стихосбирка на автора „Говори облакът”.

ЧЕТА НОВИ СТРАНИЦИ

Не по голяма от себе си
е есента.
Но си я бива.
Жълта жар и огън
заплете над Злато поле.
От горе,
от баира
до тополите
прелива есен.


ЗЕЛЕНИЯТ КИЧУР НА ЛЯТОТО

Загадъчен вятър ли
каква музика
между стъблата
на слънчогледите
и питите
налели зърно
възправя се полето
към безкрая

трябва да си вярващ.


НЕСЕБЪР - ЕСЕН

Прочетох от край до край
писмото на морето
една сутрин
една вечер
закотвен на брега.


НЕСЕБЪР - ТЪГА

Още помня
бисерната чаша на морето
самотността
на две очи
огледали се в нея.


НЕСЕБЪР - КОТВА НА БРЕГА 1

Дойде на брега
отпи от меката вода
и остана
морето разпознава
корабите не.


НЕСЕБЪР - КОТВА НА БРЕГА 2

Тук край брега
на всичките морета
сметките си плаща
сълзата й дълга
не спира да капе
не спира да капе.


НЕСЕБЪР - КОРЕНИ РАЗНИ

Есента говори на морето
и морето говори на есента
дишат
въздишат
намериха си любовта
после я изгубиха

есента си е есен
морето море.


НЕСЕБЪР - СТРАННА ПЕСЕН

Вятър да си роден
е добре
може всичко да не слушаш.


НЕСЕБЪР - СЕНКИ

В синевата на морето
изгубен пес
на пейката отсреща
бутилка празна
свири
в непрекъсващ строй
сенките да строява.


НЕСЕБЪР - НЕ Е ОТ ПЕЙЗАЖА

По стъпалата
от брега
се спущам
спущам се и качвам
качвам се
и спущам
докосвам морето
не е мъртво тяло
така изглеждаше
в далечината.


НЕСЕБЪР - ЕСЕННИ НЕЩА

Деветнадесет часа
и деветнадесет минути
морето зрее
в сърпа
на луната
овършана жетва.


НЕСЕБЪР - НОЕМВРИ

Като земята
в моята градина
е морето нощем

отвсякъде
край мен.


НЕСЕБЪР - СТАРИЯ ГРАД

По една стара улица
все още калдъръмена
с вход
и изход
към морето
безмълвно тихо

садила есента
потоци
цветни.


НЕСЕБЪР - НОЩТА ЗНАЕ КАКВО ПРАВИ

Морето и луната есенна
страните си докосваха
крал и кралица

не - не
неморие.