ЛИХВАР И ДЯВОЛ

Димитър Пантелеев

Живееше един стар лихвар, който безмилостно грабеше бедния народ, продаваше покъщнината на своите длъжници и присвояваше тяхната земя.

Един пролетен ден старият лихвар тръгна към съседното село да продаде ливадата на своя длъжник. По пътя го срещна дяволът и му каза:

- Ще те придружа, не е приятно да пътуваш сам.

- Тръгвай, поне няма да ме налегне скука - му отвърнал лихварят.

Стигнали до първите къщи на селото. Една майка гонила своя немирен син и крещяла:

- Дяволът да те вземе, непрокопсаник!

- Чуваш ли? - казал му лихварят. - Дава ти сина си, вземи го!

- Не, няма да го взема - отвърнал дяволът, - не ми го дава от сърце. Иска само да го сплаши.

Минали край някакво бунище. Свинарят биел няколко свини, които искали да влязат в съседната нива:

- Къде сте тръгнали, дявол да ви вземе! - ревял свинарят.

- Подарява ти свините - подхвърлил лихварят. - Виж какви са тлъсти! Вземи ги!

- Не ми ги дава от сърце. Ако бедният свинар загуби някоя свиня, трябва да я плаща.

Най-после влезли в къщата на селянина, комуто лихварят трябвало да продаде ливадата. Като видял лихваря, изплашеният селянин викнал:

- Сега ли дойде, дявол да те вземе!

- Ха, сега тебе ще те взема, защото селянинът от сърце те дава на мене. - И дяволът здраво сграбил лихваря и го отнесъл в ада.