ОБИЧ

Иван Нивянин

ОБИЧ

Обичам полята просторни,
класилите буйни жита,
шумът на далечни мотори,
с които лети младостта.

Обичам седенките шумни,
красивите свежи моми
и техните погледи умни,
в които победа блести.

Обичам работника силен -
борец за свободен живот,
със вяра стоманна окрилян
и с чиста народна любов.

Обичам селяците прости,
които земята орат,
а ходят и голи, и боси,
и няма какво да ядат.

Обичам аз тяхната дързост
и техния поглед суров,
във който избухва набързо
омраза след силна любов.

Обичам народа, обичам
и нашата родна земя!
Аз клетва за вярност изричам:
за тях да се бия с врага!


В ГОРАТА

С корените ще се храня,
със трева ще се покривам,
но ще пея из Балкана,
враговете ще избивам!

Няма да се дам отчаян.
И глава не ще превия.
Аз за пролетта мечтая -
от лъчите й да пия!

За да стана много силен,
никой да не ме догонва.
Планината ме закриля,
дъжд небето не проронва!

Балкана, 1944 г.


ЗА БЪДЕЩЕТО

Слънцето ни все така ще свети
и все тъй ще падат дъждове:
но тогава нашите поети
тъй не ще да пишат стихове.

Че живота все ще изпреваря,
мисълта след него ще върви:
ех, поети, бъдещи другари,
приемете поздрав боеви.

Весело живота ще се плиска,
в свобода народът ще строи;
на врага отново ще се иска
мирния ни труд да потъмни.

Но у нас тогава пак ще има
воля димитровска да го спрем
и на никого в света любими
свободата си не ще дадем.

Затова, съвременни поети,
дайте да творим за тия дни -
слънцето във тях все тъй ще свети,
но животът ще се измени.

Зарад него трябва да работим,
новото да виждаме напред;
темповете бурни на живота -
да надгонва всеки наш поет!