ЗА ТУРСКОТО ПРИСЪСТВИЕ В БЪЛГАРИЯ

Цветан Илиев

                    На Евгени Тодоров

Историйо, четат те наши дяволи,
както евангелието четат.
И даже с фес се биха издокарали,
но истината да преиначат.

Какви ти жития, тегла, хайдути,
ярем, синджири, плакали гори?
Каква ти Шипка, Плевен, битки люти,
щом турците били така добри?

И век след век в почтени теманета
минавали край турския конак.
Какви ти тук дръвници и кланета,
какви ти тук „Под иго” и „Батак”?

Не, турчин не беснеел, а раята
добрувала сред веселби и смях.
Аги с гяури били като братя
под взора на Султана и Аллах!

Идилия на роби и тирани!
Как много на България се сбра:
преди - башибозуци с ятагани,
сега - башибозуци със пера!…

2001 г.