ГЛАВНЯ ПОСАДЕНА

Иван Коларов

откъс от поема

            „Воеводата турчин призова при себе си
           по-първите граждани и ги заколи в черквата…”
                                                      Григорий Цамблак

Аз търся черквата
навсякъде -
на Царевец
и на Трапезица,
и в махалата на Асеновци.
И ровя с поглед
из руините
на трийсет черкви,
украсявали
престолнината на Асеновци.

Съзиждам аз наново
черквата
от Царевец
и от Трапезица,
и от небето на Асеновци.
И вдигам чашата
с причастие:
безгрешно ще е
мойто бъдеще,
ако се причестява с минало!

1969