Трайко Китанчев

Трайко Цветков Китанчев, български общественик, книжовник, педагог, деец на македоно-одринското революционно движение, поет, публицист, преводач, е роден на 01.09.1858 г. в село Подмочани, Ресенско, Вардарска Македония. Когато е на 3 месеца, изгубва баща си. Майка му се омъжва повторно и вторият му баща, чиято фамилия е Китанчев, го отглежда като свое дете. Учи в родното си село, в училището в Ресен и в училището на Петко Славейков във Фенер. Завършва Духовната семинария в Киев (1879), учи право в Московския университет (1879-1880). Прекъсва обучението си поради заболяване и се завръща в България. Учител в семинарията при Петропавловския манастир „Св. Петър и Павел” (Лясковския манастир) и в Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий” (1882). Уволнен от Екзархията, заминава за България, където учителства в Ловеч, Пловдив, Габрово и София, училищен инспектор в Търновско (1885-1890). Доброволец в Сръбско-българската война (1885). През 1891 г. е осъден на 3 години затвор във връзка с убийството на финансовия министър Христо Белчев, излежава ги в Хасковския окръжен затвор. След излизането си от затвора (1894) насочва дейността си към обединяване на съществуващите в България македонски дружества в единна организация. Народен представител от ДП (1894). През 1895 г. е избран на I конгрес на Върховния македоно-одрински комитет за негов председател. Взема активно участие в подготовката на четническата акция на Върховния македоно-одрински комитет (ВМОК) през 1895 г. Сътрудничи на в. „Право”, „Знаме”, сп. „Мисъл”. Псевдоним: Даскалетина. Редовен член на БКД (днес БАН) от 1894 г. Превежда за пръв път на български „Дон Кихот” на Сервантес (1893), „Шинел” и „Невски проспект” на Гогол (1894), „История на цивилизацията в Англия” на Бокъл. Автор е на стихове, обстойна и ценна монография за Сервантес, на филологически статии. Умира на 37 г. от инфаркт на 13.08.1895 г. в София. След неговата смърт Йордан Иванов събира в един том творчеството му: стихове, статии, речи, кореспонденция (1898).


Публикации:


Поезия:

НЕ МИ Е ЖАЛ…/ брой 71 март 2015


Проза:

ОТКЪСИ ОТ ПИСМА/ брой 71 март 2015