ОТ СКАЛА КАМЪК

Александър Миланов

През август 1991 г. в Болград се организираха празненства с фестивал на българските фолклорни състави по случай 170-годишнината от създаването на града - бяха поканени тогавашният български министър на културата и други високопоставени лица, но никой не се отзова на поканата…

На надгробен паметник в Болградското гробище е вдълбан надписът: ОТ СКАЛА КАМЪК. Само толкова. Три думи: От скала камък…

Покойникът е осъзнавал себе си като камък, откъртен от скала. Откъртеният от скалата камък никога не може да стане различен от скалата. Каквото и да полепне по него, то няма да промени породата му.

Камъни, откъртени от скалата на българския народ, нашите сънародници с каменна твърдост са отстоявали народностното си съзнание въпреки бурите, пороите и земетръсите.

Но ако останем безразлични към тях в днешните обществени катаклизми, дали няма да изчезнат от конгломерата на народностните смешения? Допуснем ли това, ще извършим национално престъпление, което бъдещите поколения няма да ни простят.


в. „Славянски вестник”, май-септември 1993 г.