COMMEDIA DELL’ARTE

Наталия Недялкова

COMMEDIA DELL’ARTE

В
пиесата,
писана
по
действителен
случай
от
нечий
среднощен
кошмар

аплаузи
събира
най-тъмната
Сянка
от
Театъра на
Абсурда

Най-противоречивият
персонаж
многократно
излиза
на
бис

Кохорта
схематични
шаблонни
образи
отдавна
е
абонирана
за
всички
предстоящи
гастроли

а
Импровизиращи
кукловоди -
за всички
роли
не само
на сцената

Новият
театрален
сезон
априорно
ще
е
без
изненади.


FESTINA LENTE

Времето,
като
Охлюв

мъкне
върху
плещите
си

камара
анонимни
спомени

и
объркани
дефиниции

за
устройството
на
Света

Закостенялата
черупка
забавя
Хода
му

дори
и
Бъдещето
се
превръща
в
анахронизъм

Ала
без
тази
сковаваща
крепост

и
трите
му
еманации
са
уязвими


A LA RECHERCHE DI TEMPS…

Кой
кого
Сътворява
във
времето
ний - Света
или
той
моделира
Нас

И когато
часовникът
му
изостава

Ний
грешим
или
той
не
е
в Час

А когато
потеглим
по пътя -
най-далечния,
заличаващ
всяка
следа

Кой
кого
ще
изгуби
безвременно
ние
него
или
нас
-
Света?