ЗИМА

Константин Коняров

Хубав сняг вали - спокоен, кротък!…
Хубав! Та в душата грее светлина!…
Бяла зима! И с каква охота
ту лудее, ту потъне в тишина!

Пак вали… Но времето е меко,
като ласка нежна, като поглед мил…
Вслушаш ли се - сякаш глухо ехо -
чуваш как полюшвана гора шуми!…

Чуден сняг вали - жадуван, щедър…
Като радост бликнала, като възторг…
Как интимно зимата ни гледа
с чистотата си на своя бял простор!…

1990