Валентина Ивашова

Валентина Василиевна Ивашова (Валентина Васильевна Ивашёва), руски съветски литературовед и критик, е родена на 15.01.1908 г. в Ленинград. Завършва ЛГУ (1934). Доктор на филологическите науки. Професор в МГУ. Живее и работи в Ленинград, после в Москва. Печата от 1934 г.. Автор на монографии, учебници, курсове лекции и статии по чужда, предимно английска, литература на 19 в. Съредактор на руското издание на пълните събрани съчинения на Чарлз Дикенс (30 тома, 1957-1963). Автор на книгите «Творчеството на Дикенс», «Текери-сатирик», «Съвременната английска литература», «Какво запазва времето», «Английският реалистичен роман в XIX век в съвременното му звучене», «На прага на XXI век», «Литературата на Великобритания», «Епистоларни диалози», «Съдбите на английските писатели» и др. Умира през 1991 г.


Публикации:


Критика:

ТЕКЕРИ - ХУМАНИСТ И САТИРИК/ брой 68 декември 2014