Щефан Стражай

Щефан Стражай, словашки поет, е роден на 10. 11.1940 г. в Играм. Завършва руски и словашки език в Университета „Коменски” в Братислава и работи като гимназиален учител и редактор в издателство „Словашки писател” (1972- 2000). Поезията му е с гражданска насоченост и с детайлност на образите. Автор на книгите „Нещата върху масата” (1966; награда за поетичен дебют), „Несигурно разсъмване” (1971), „Празници” (1974), „Играм” (1975), „Предпланини” (1977), „Стихотворения” (1978), „Пелин” (1979), „Сестра” (1985), „Елегия” (1989), „Декември” (1990), „Интериор” (1992) и др. Превежда руски поети - Николай Асеев и др. Живее в Братислава.


Публикации:


Поезия:

КОВАЧ/ превод: Вътьо Раковски/ брой 67 ноември 2014