БРЕЗИЧКЕ МОЯ РУСА, СВЕТЛОКОРА…

Радослав Цветков

***
Брезичке моя руса, светлокора,
дръвче самотно в древен, душен лес! -
Бъди край мен като елха край бора
и не напускай моя сън и днес!
Денят ми с теб е свързан безвъзвратно,
нощта ми с тебе в жилите шуми.
Привързан съм към теб хилядократно
и клетникът във мене се глуми.
Където и да свърна, все те виждам,
стъбло само, сред многото стъбла.
В очите си във цвят те аз иззиждам,
в сияние те нося, в рой кълба…
Пошушна ми в самотната ми вечер
и аз отворих ти вратата сам.
Сега си цялата във мене вече.
И аз съм в теб и само тебе знам…