Валентин Ирхин

Валентин Юриевич Ирхин (Валентин Юрьевич Ирхин) е роден през 1960 г. в Екатеринбург. Доктор на физико-математическите науки (1992), главен научен сътрудник на Института за физика на металите към Уралското отделение на РАН. Работи в областта на квантовата теория на магнетизма. Автор на около 150 научни статии и редица книги - за физика на твърдото тяло, философия на науката, семиотиката и херменевтиката на сакрални текстове.


Публикации:


Проза:

МИНИАТЮРИ/ превод: Стефка Тотева/ брой 65 септември 2014