Александър Дюков

Александър Решидеович Дюков (Александр Решидеович Дюков), руски историк и журналист, е роден на 17.10.1978 г. През 2004 г. завършва Историко-архивния институт РГГУ, защитава дипломна работа на тема «Създаване и развитие на системата за управление в съветското партизанско движение, 1941-1943 г.». През 2004-2007 г. работи в агенцията за военно-техническа информация АРМС-ТАСС, заемайки длъжностите от публикуващ редактор в ежеседмичника «Военно-техническо сътрудничество» до отговорен редактор. От есента на 2008 г. е президент на фонда за съдействие на актуални исторически изследвания «Историческа памет». Публикува в интернет-изданията «Столетие», «Русский обозреватель», «Новые хроники», вестниците «Известия», «Комсомольская правда», в информационното агентство «REGNUM» и др. Автор и редактор-съставител на редица книги на историческа тематика, над 50 научни и публицистични статии по вопроси на руската история на ХХ век. Сфера на научните интереси - история на съветското партизанско движение, нацистката окупация, дейността на антисъветските въоръжени формирования и др. Понастоящем е координатор на Групата за информация по престъпления срещу личността.

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DYUKOV_Aleksandr_Reshideovich/_Dyukov_A.R..html

http://www.e-reading.org.ua/bookbyauthor.php?author=12780 

Произведения: 

- За что сражались советские люди. Русский НЕ должен умереть. Яуза, Эксмо, 2007

http://www.razumei.ru/lastlib/otherbooks/329

- Миф о геноциде. Репрессии советских властей в Эстонии (1940-1953), Изд. Алексей Яковлев, 2007

- Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение «еврейского вопроса»: Монография. - М.: REGNUM, 2008.

http://www.razumei.ru/lastlib/otherbooks/821

- «The soviet story»: Механизм лжи. 2-е изд. испр. и доп. - М., 2008.

Дюков Александр «Эстонские мифы о «советской оккупации», «Почему воюют с «Бронзовым Солдатом»?»

- Милость к падшим: Советские репрессии против нацистских пособников в Прибалтике. Фонд «Историческая память», 2009.

http://knigi.tr200.ru/v.php?id=228720

Растоптанная Победа. Против лжи и ревизионизма, 2011.

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DYUKOV_Aleksandr_Reshideovich/_Dyukov_A.R..html


Публикации:


Публицистика:

В УКРАЙНА ЖЕРТВИТЕ ВЕЧЕ СА ПОВЕЧЕ, ДОРИ И ОТ БОМБАРДИРОВКИТЕ НА СЪРБИЯ/ превод: Стефка Тотева/ брой 65 септември 2014