МОЛБА

Кръстьо Кръстев

МОЛБА

Приберете ме, мили хора вече умрели,
в нищетата не искам да живея и ден.
Не успях да постигна начертаните цели
и нито един идеал съкровен.

А релсите се събират в далечината,
закъснял съм за последния влак.
И отгоре ехидно се смее луната,
часовникът - също: глу-пак!

Все съдба ли ме люшка и лашка,
а вече не съм и млад -
вместо юнашка - смърт сиромашка.
Сбогом, поете, сега си богат.


СКРЪБ

Морето е сълза огромна,
изплака я нощес жена.
Страдалницата пак си спомня
със страх последната война.

Заминаха мъже. Войници.
А се завърна само скръб.
В полето плачеха вдовици,
привели над житата гръб.

Сълзите тежки чернозема
за комка възприема.


***
Сам със мигове скъпи
пак под лунния рог.
А росата ни къпе
в детелинов поток.

И въздишат тополи,
и тревата шепти.
И душата ми моли:
прегърни ме и ти!

Глъхнат сънища, шити
пак със нишки от скреж.
И разделят душите
на печал и копнеж.


ИСКАМ

Искам аз да те гледам в очите,
не със поглед на съдник суров,
не да търся отломъци скрити
от предишна любов.

Искам аз да те гледам и пия
от очите ти влага и плам,
и смехът, и сълзите - ония,
за които и знам, и не знам.