БИТКАТА ЗА „ЛАМАРТИН” ПРОДЪЛЖАВА

Стефка Тотева

Нито един кандидат не се яви и на втория  търг за отдаване под наем на къща “Ламартин” в Стария град. Той беше продължение на първия търг от 4 юли 2014  година, който се провали отново заради неявили се кандидати. 

Областният управител Венцислав Каймаканов, който предизвика процедурата за отдаване под наем на къщата обяви, че при това положение тя няма да бъде дадена на никого.

Каймаканов заяви, че депозираното от Дружеството на пловдивските писатели писмо с искане до Министерския съвет имотът да им се предостави за безвъзмездно ползване е изпратено до адресата  чрез областната управа.

Сега се чака неговото решение, но дали казусът ще намери решение от сегашното правителство, което вече е в оставка, от бъдещото служебно или от следващото - не е ясно.

Искам да припомня, че битката на пловдивските писатели и техни съмишленици и приятели започна след общо събрание на дружеството в края на юни тази година. Общото събрание избра инициативен комитет от 6 души, които и до момента работят за спасяването на къща „Ламартин”.

При събирането на необходимите документи и консултациите с юрист стана ясно, че дали умишлено, дали от немарливостта на сегашното ръководство на дружеството много срокове и възможности са изпуснати. Въпреки това битката не спира и ще продължи с всички възможни законови средства.

Само че сега възникна въпросът и за спасяването на дружеството, защото видно е, че доста от членовете му са отчуждени и отблъснати от липсата на комуникативност вътре в него, от инертността и липсата на инициативност за провеждането и създаването на творчески събития.

Това поставя остро въпросът за трезва и точна оценка на работата или липсата на такава на сегашното ръководство.

Много от членовете искат да се проведе събрание и голяма част от натрупаното напрежение и недоволство да се изчистят, но се оказва,че според Устава на дружеството председателят е този, който може да разреши провеждането на такова събрание, а той не го желае и даже забрани насрочено такова.

Дружеството има да извърви тежък път - и за спасяването на къща „Ламартин”, и за своето съществуване нататък - дали в едно ново време и ръководство или да потъне в безвремието и безхаберието на сегашното.

—————————–

Редакцията на „Литературен свят” дава възможност в дискусията да се включат и други, запознати с темата, писатели.