Анна Филимоновна

Анна Игоревна Филимоновна е родена на 20.07.1974 г. в град Електростал, Московскa област. Завършва историческия факултет на МГУ (1997), после е аспирант в Института за славянознание, през 2004 г. защитава там кандидатска дисертация на тема «Хърватските клерикали в процеса на създаването на югославската държава». Специалист по история на югославските народи през ХХ в. Изучава дейността на католическата църква и политиката на Ватикана на Балканите, участието на римо-католическото духовенство в обществено-политическите процеси на територията на бивша Югославия. Кандидат на историческите науки, научен сътрудник в Института по славянски науки към РАН (Руската Академия на науките).


Публикации:


Интервю:

АННА ФИЛИМОНОВА: „ЗАПАДЪТ Е КАТО КУЧЕ, СКЪСАЛО СИНДЖИРА!”/ превод: Стефка Тотева/ брой 63 юни 2014