ТРАКИЙСКА ЛЕТОПИС

Йово Неделчев

Тази книга, която дойде при нас, е спомен от друг живот - бил някога и вече никога няма да бъде. Но значи ли тогава, че той е потънал в нищото, както всеки от нас, рано или късно отива в това необятно и привидно нищо?
Да си отговорим с въпрос! Викът за помощ на молещия се превръща в повик, който отеква дълго носен от крилата на ехото. И ако ние откликваме на зова за помощ с думите „Идем, идем”, то чуваме в ответ бодрото и oкуражаващо „Идем, идем!”. Ние ли отиваме при тях или те идват при нас, за да ни спасят? Излиза, че ние сме викали за помощ, ние се нуждаем от помощта на мъртвите победители. Максим Горки го е казал прекрасно: „Побеждават не онези, които вземат плодовете на победата, а оставащите на бойното поле!”
В един условен миг си говорят днешното и миналото време, превръщат се в единно време, което брани днешния и утрешния живот.
С тази книга това е постигнал или постига родолюбивият труд на дружината от жени и по тази причина дружина всепобеждаваща.
Справедливостта изисква да назовем възрожденските имена на три наши съвременнички. На Радка Люцканова, на Христина Стоева и на Лилия Семова. Има една Божествена Троица: Отец, Син и Светия дух. Ние си имаме нашата тракийска Троица. Да й се поклоним!
Още няколко думи за всеизвестното. Като припомняме миналото на предците, ние им се покланяме до земи заради техния подвиг. Веднъж в живота и веднъж в смъртта.
Днес, за съжаление, те едва ли имат нужда от синовната ни обич. Ние отиваме при тях със слово заради себе си, защото те са се превърнали във върховно законодателство по нравственост. В това е смисълът на тази книга. В далечна приписка е казано: „Писахме, за да се знае!”
И свободата, каквото и да означава, не е свобода завинаги. Тя трябва непрекъснато да се препотвърждава!
Засега това правим с книги за многострадалния тракийски народ, български народе!

—————————–

Йово Неделчев e редактор на книгата „Деркоските български села. Село Имрихор”.


“Деркоските български села и село Имрихор”, тракийска летописна книга за преселниците от селата от Цариградския вилает: Тая-Кадън (Дая-Кадън), Деркос, Дели-Юнус, Тарфа, Чанакча, Ерменикьой, Ташалъ (Ташагъл) и Имрихор. Издателство ЛИБРА СКОРП, Бургас, 2014.