Рифат Ългаз

Мехмет Рифат Ългаз (Mehmet Rifat Ilgaz), турски поет, прозаик, драматург, е роден през 1911 г. в град Кастамону, където израства. Завършва педагогически институт. Работи като учител, дълго време е журналист. Първите му стихове са публикувани в сп. „Гюн”. Затворен през 1944 г. за поетичния си сборник „Класа”, както и за сатиричните си разкази. Представител на социалистическия реализъм. Репресиран и по-късно. Автор на поетичните книги: „Докато живееш” (1937), „Класа” (1944, за нея лежи 6 м. в затвора), „Продължение” (1953, конфискувана), „Над Юскюдар вали” (1954), на романите „Размирният клас” (1957, драматизиран, преиздаван повече от 10 пъти), „Нашата килия” (1959), „На брега на Черно море” (1969), на сборниците с разкази „Ключът на радара’ (1957), „Дон Кихот в Истанбул” (1957), „Котката на Шефкет уста” (1965), „Те са за заколване” (1962), „Сеяч на злато” (1972), на пиеси и др. и др. Пише и за деца, оставя мемоари. Много плодовит като писател. Негови събрани поетични творби се появяват през 1983 и 2004 г. Умира на 7. 07. 1993 г. в Истанбул.


Публикации:


Поезия:

ЕДИН ОТ НАС/ превод: Иван Коларов и Стефка Първанова/ брой 60 март 2014