КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ПО ПОВОД СТАТИЯТА „КНИЖЛЕТО” ЗА МАРИН БОДАКОВ

между Анита Коларова и Кина Къдрева, Анита Коларова и Димитър Златев

ПИСМО НА АНИТА КОЛАРОВА ДО КИНА КЪДРЕВА
от 26.01.2014

Мила Кина, успя ли да прочетеш репликата ми „Книжлето”, отпечатана в януарския брой на електронното списание „Литературен свят”?
Бих искала да чуя мнението ти.

Анита

—————————–

ОТГОВОР НА КИНА КЪДРЕВА
от 28.01. 2014 г.:

То това не е „книжле”, а безумие, Анита! Не е постмодернизъм, ни пост-пост, ни лудост, а липса на каквато и да е дори антилогика, то е антислово, антиобраз и антимисъл, антиморал. Куп начупени думи като гнили съчки, силом измъкнати от кофата с боклук в безумно съзнание, при това със самочувствието „на поет”, „литератор”. Какви студенти и литератори ще отгледат тия хора? Потресаващо е! Г. Господинов още веднъж подчертава не позицията си, а глупостта на маниакалната си посредственост. Но ВЪПРОСЪТ Е В ДРУГО и ти го поставяш. Как Министерството на културата ще номинира такава книга, кой изпраща Бодаков в Латвия и кой дава награда на Бодаков? - СМЯТАМ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ИЗПРАТИШ НАПИСАНОТО КАТО ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА И ВСИЧКИ МЕДИИ - допиши си и формулирай въпросите.
Вчера сутринта по БНТ синът на Катето Евро и още една „водеща” със самочувствието на капацитети разискваха АВТОРИТЕТНО, КОМПЕТЕНТНО И НАСТЪПАТЕЛНО въпросите на образованието. Имаше две представителки от Министерството на образованието и Янка Такева, която не можеше и да вземе думата, а се виждаше, че е много депремирана. Новата министърка, която си няма и понятие от учебната ни система и нейното развитие, сега „на юруш” ще сменя насоката на образованието към ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА. По Европейски указания. И без да знае, че ние имахме добре развито професионално образование на всякакво равнище - от фабрично-заводските училища, работническите вечерни училища, професионалните ТЕХНИКУМИ с различна насоченост, но даващи и всичко, каквото дават гимназиите. Сега ще сринем училището, което едва се крепи, до подготовка на ЧИРАЦИ И КАЛФИ, без обща култура и въобще без култура. ПРИЛОША МИ КАТО ГЛЕДАХ и СЛУШАХ. Днес говорих с Янка - тя не вижда вече никакво решение, нямало чуваемост и на какво да се опреш, за да се измъкнат нещата напред. НА КОЕ ЛИ РАВНИЩЕ И В КОЯ ЛИ СФЕРА ИМА РАЗУМНА ПОЛИТИКА И НАДЕЖДИ ЗА РАЗВИТИЕ?

Кина

—————————–

ОТГОВОР НА АНИТА КОЛАРОВА:

Ама как хубаво си го формулирала, Кина: „…куп начупени думи като гнили съчки, измъкнати силом от кофата за боклука” Браво! Цялата книжчица е такава-празнота, безумие, стерилитет и пълна безпомощност. Изпрати ми я поетът Димитър Златев, защото знае какво е отношението ми към „господиновщината” /не е моя форулировката/. Знаеш ли за какво ме боли най-много? Ще обявят това книжле за явление в българската поезия. А в същото време какви прекрасни стихове от Владо Любенов, Атанас Капралов, Драгни Драгнев, Борислав Владиков, Димитър Златев, Георги Ангелов, Емил Рупел, Кръстьо Кръстев, Таньо Клисуров, Иван Есенски, о, те са много! - никой не им обръща внимание! Иван Николов наистина се обръща в гроба си.
Права си и за министърката на просветата. Тази жена не може правилно да говори книжовния ни език! И за училищата си права. Имахме добре изградена учебна система. Аз например съм била преподавател по български език и литература в престижния техникум по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак”, създател на училището. Нашите резбари правеха невероятни дърворезби, много от тях станаха изтъкнати резбари, художници, скулптори, завършиха Художествената академия. Мебелите ни са печелили златни медали в сърцето на Европа. От година на година обаче ставаше все по-зле.
Да, ще принтирам статията си и с придружаващо я писмо ще я изпратя на министъра на културата. Но си мисля, че при правителството на ГЕРБ е спечелила субсидията, тъй като е излязла от печат през 2013 г.

Анита

—————————–

ПИСМО НА КИНА КЪДРЕВА ДО АНИТА КОЛАРОВА
от 29.01.2014 г.

Анита, мила! Явлението на постмодернизма и неговите отпадъчни продукти съпътстват общия ни упадък и го изразяват. Ни Г. Г., ни Бодаков са същността, а това, че биват налагани на обществото като стойности. Като ПИСАТЕЛИ и личности! А кой и защо ги налага? Дори височайше! И не се допуска критично отношение за тях и противодействие по медиите - те имат екрана и официална авторитетна преса, те се налагат на обществото като явления. В това е въпросът. Ти знаеш, аз обичам сюрреализма. Разкрепостяването ми дава крила и възможности да вляза и в най-затворените сфери на живота. Сюрреализмът разкрива много по-дълбоко същността на нещата с тяхната неадекватност. А фантастичното и изследванията ми върху фантастичното ми показаха неподозирани логически измерения и гледни точки… Не съм схоластик. Постмодернизмът, като всички ИЗМИ - включително и това, което приемаме и наричаме реализъм, налага и издига схеми. Но ДОБРАТА ЛИТЕРАТУРА, големите произведения, независимо от ИЗМИТЕ, е добра и голяма, както и слабата е слаба. Това при Бодаков обаче е под всичко! След него не следва нищо освен разруха и мрак. Или война и революция, което е скъпа цена.
Но ти ме развълнува много с това, че си преподавала в училището, създадено от Йосиф Вондрак. В неговия дом минаха най-хубавите ми детски дни! Бяхме като едно семейство. Написала съм за тях непубликуваната си книга „ПЪЗЕЛ ЗА ЖИВОТ”. Господи, колко е малък светът! Това, което и двете искаме, е да помогне да се излезе от блатото, в което потъна държавата и народът ни. Дано имаме сили!

Кина

—————————–

ИЗ ПИСМОТА НА ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ ДО АНИТА КОЛАРОВА
от 30.01.2014 г.

Здравей, Анита, добра приятелко!
Прочетох статията ти „Книжлето”. Заслужава си тази привидно снизходителна ирония. Така чудесно атакуваш климата, родил това явление! И затова пак ще кажа: не бива да остава само в „Литературен свят”. Настъпи ги другаде по примера на Никола Инджов тези псевдозаконодатели на съвременната български литература.
Бъди здрава!

Димитър Златев