ПРОЛЕТНА МОЛБА

Георги Хрусанов

                На Летка майор Бабева

Господи, Всеблаги,
горе от небето,
дар прати росица,
напои полето.

Да порастнат ниви,
да е благо време,
снопи да пожънем
едри и големи.

В росните градини
ябълки да зреят,
весели момите
песни да запеят.

Никъде да няма
бедни, голи, боси,
всеки да си има,
никой да не проси.

Грей ми, лъч небесен,
Боже, благославяй,
със дъждец и слънце
нивите дарявай!

1937