Борис Лихарьов

Борис Михайловича Лихарьов (1906, Петербург -1962, Ленинград) е руски съветски поет. Участва в литературната група “Смяна” в Ленинград (1925). Автор на 10 сборника със стихове. По време на съветско-финландската война е командир на сапьорен взвод. В годините на Великата Отечествена война е отговорен секретар на Ленинградската писателска организация, работи като кореспондент на в. „На стража на Родината”. През 1944 г. е командирован в Мурманск. Участва в освобождението на Норвегия. След войната е редактор на списания „Ленинград” и „Ленинградски алманах”, главен редактор на ленинградското отделение на издателство „Съветски писател”.


Публикации:


Поезия:

СЕВЕРНО СИЯНИЕ/ превод: Николай Антонов/ брой 57 декември 2013