СЛЕДИТЕ НА ЮНИ

Ирена Панкева

СЛЕДИТЕ НА ЮНИ

От снощи отново светът е в ботуши,
облече дебело палто от мъгли,
а въздухът кашля, смъдив и опушен
от лютия дим на саждиви лули.

И сняг да валеше, покрил голотата
на горския, зъзнещ от вятъра склон,
пак щях да открия и под белотата
следите на юни в небран кантарион.

И в дюли за продан посред тротоара,
нахлули на гладния просяк в съня.
Виж - юнското слънце блести от хербария
на сухата шума и стопля деня.

Но най ми е топло, когато с ръжена
от златна подкова на лунен жребец
разжарва звездите и пее до мене
един пощурял първоюнски щурец!

2005 г.


МЕРИЛО

                         На Воймир Асенов

Днес ангелът, превърнал се във щъркел,
е кацнал върху петричката църква -
дали не е объркал звездодрума,
привлечен от дантелите на Струма?
Не! Ангелът не си ли ти, поете,
венчан по милостта на боговете
за болката - най-вярната невеста,
зазидана в изстраданите песни?
Духът ти е елен със жар-копитца,
душата ти - душа на феникс птица:
размахай над Беласица и Пирин
крилете на комитската си лира
и болката - проклетница значима! -
ще хукне след мъчителката Зима.
Но кръстът е мерило на поета,
разпъван от житейската несрета
и ангелът, превърнал се във щъркел,
посоката съвсем не е объркал!

2005 г.