НА ЯКУБ КОЛАС

Анастас Стоянов

Пред къщата на Якуб Колас има
гнездо - прастаро като всичко тук.
Отнесли щъркелите своя юг.
На сняг мирише.
На главни.
На зима.

Брези и ветрове. И шир огромна.
Мужишки край. Познат и непознат.
И само пустото гнездо напомня,
че тук се е родил
поет крилат.

Минск, късна есен, 1974