МАРИЯ

Ели Видева

Дъхът на спящото дете
изпълва нощния покой
със вечност.
На сутринта
с усмивката на двете зъбчета
я подарява на света.