ЛЪЖАТА НА ЗАЙО

Петър Анастасов

приказка-пословица

Както си седели на раздумка Мечо, Ежко, Вълчо и Лисана, втурнал се Зайо между тях и развълнувано заговорил:
- Гори! Гори! Колибката ми гори! Помогнете ми, моля ви! Цялата ще изгори и тогава ще остана без покрив!
Хукнали, без да му мислят, животните. Мечо нарамил делва, Вълчо - леген, Лиса - новата кофа, която си купила от пазара, а Ежко - купата, в която си хапвал супа.
Трябвало да помогнат на Зайо. Как да го оставят в беда? Какво ще прави клетото зайче, ако остане без покрив?
Стигнали бързо до колибката, но какво се оказало?
Никакъв пожар няма, нищо не гори. А Зайо се хили:
- Метнах ви! Метнах ви! Признайте си, че ви метнах!
„Е, че ни метна, метна ни, ама бива ли да ни разкарваш така?” - помислили си животните и се отдалечили.
Не щеш ли обаче, след няколко дни колибката на Зайо наистина се запалила. Горещо било лятото, ветрецът довял отнякъде искрица и сухият покрив на колибката пламнал. Хукнал Зайо при Мечо.
- Гори! Гори! Ела да ми помогнеш, Мечо! Колибката ми гори!
- Пак ли искаш да ме преметнеш! - срязал го Мечо и се прибрал в бърлогата си.
Затичал се Зайо при Ежко.
- Ежко, моля ти се, братле! Колибката ми гори! Наистина се запали! Ела да ми помогнеш, моля те!
- Разправяй ги на старата ми шапка - отвърнал му Ежко и потънал в гъсталака.
Паднал Зайо пред Лиса на колене.
- Ела да ми помогнеш, Лиске! Колибката ми гори! Ще остана без покрив! Истината ти казвам! Моля те!
- Така ли, мое малко, лъжливо зайче? Какво правиш тук тогава? Тичай обратно, защото трябва да се гаси! - усмихнала му се Лиса и безгрижно продължила по пътя си.
Кумчо Вълчо бил последната надежда на Зайо.
- Моля те, Вълчо! Не искат да ми повярват! Но колибката ми гори! Ела да помогнеш!
- Ха-ха-ха! - почти се задавил от смях Вълчо. - Ще ме спукаш бе, Зайо! Искаш да ме преметнеш, а? Ама Вълчо един път се хваща на въдицата! Ха-ха-ха!
Изгоряла колибката на Зайо. Дълго ронил той горчиви сълзи. Сълзите му направили поточе и поточето угасило последните няколко въглена.

ПОСЛОВИЦА:

Който излъже един път,
сто пъти да казва истината,
не му вярват.