Бардил Малики

Бардил Малики (Maliqi Bardhyl) е роден на 19.07.1955 г. и живее в гр. Саранда, Южна Албания. В момента работи като преподавател в Университета на Саранда и учител в гимназията “Хасан Тахсини”. От 1977 г. заема различни позиции в прогимназиалното и средно образование като учител по албански език и литература, руски език, психология, а също така и като консултант и училищен инспектор. През 1974 г. завършва езикова гимназия “Асим Зенели” в Тирана в рускоезична паралелка. През 1978 г. завършва висше образование в университета на Шкодра, Факултет по езикознание и литература, а през 1984 г. специализира педагогика и психология в университета на Тирана. През 1995 - 2008 г. специализира в областта на европейски културни контакти на множество международни форуми и школи. През 2012 г. получава научната степен доктор по образователни науки. Автор е на 15 книги, сред които: “Вкусът на риска” (есета) и стихосбирките “Безпокойството на статуите” и “Империята на птиците”. Отличен е с 10 национални награди на литературни конкурси. Редактор е на 169 книги и автор на 893 статии, повечето от които са публикувани в литературния печат.


Публикации:


Поезия:

НАСТЪПВА ОНЗИ МИГ/ превод: Петко Недялков/ брой 52 юни 2013