ЖЕНИ КРАЙ ПРАГОВЕТЕ

Борис Вулжев

ЖЕНИ КРАЙ ПРАГОВЕТЕ

Тъмнеят боровите пейки
край праговете изтънели.
И дюля
           с уморена грейка
жълтее в късните недели.

Спокойно есенее хълма.
С тях може всичко да се случи.
Ала сърцата им са пълни
с изстинали,
                  далечни звуци,

с войни,
с тревожни телеграми
и повиквателни във здрача.
Все още
            в смътната им памет
дохожда с вести
раздавачът…

Назад -
             износени години.
Отсреща -
                есенее хълма.
Таят забрадките им минало,
навярно затова са тъмни.


И ТИ ЩЕ ПРЕБЪДЕШ

Семе се сейне от зряло жито.
Кон над могила рие с копито.
Зора се сипне над голо бърдо.
Но ти оставаш -
                         кремъчно твърда.

Вдигат се сватби и кръщенета.
Паднали гният в южни полета.
И цвят, и дърве буря сломява -
ти не се даваш.
                     И пак оставаш.

В капка от извор. В гърло на пиле.
В пъстра пъстърва. Във корен жилав.
Свято обрядна. Пречисто грешна.
С минала слава.
                        С усмивка днешна.

И ще пребъдеш. И ще те има.
Непокорена. Непокорима.
Да ни отреждаш мъчни пътеки.
И хляб насъщен.
                         И гроб за всеки.