ВРЪХ ШИПКА

Иван Енчев

Тук всяко горско камъче отронена звезда е.
Свистят тревите -
корени на светлината греят!
В косите ти струи небето, дето на сено ухае.
В душата ти
душите на погиналите опълченци пеят…

От всеки кът ехтят легенди - слънчеви вихрушки.
Добре дошъл! -
Ти нийде по света не би забравил
дъха на тукашните святи борове и теменужки.

Такава висина, че даже сенките са прави!

На този български Олимп минутите са високосни.
Ако
пресегнеш на възбог - крило на ангел ще докоснеш!

1996