НАЙ-ЧИСТИТЕ СЪЛЗИ

Христо Черняев

Вечер тя е чакала,
тиха и посърнала.
Гледала е в мрака
аз ще се завърна ли.

Сутрин по тревичките
има стъпки само
и блестят самички
сълзите на мама.