ПО ТЕЛЕФОНА

Чичо Стоян

Сцената е преградена на две. В едната половина е Жабата, а в другата - Щъркът.

                                        ЩЪРКЪТ

Ало, централа, дайте ми Жабурана!

                           ЖАБАТА

Ало, ало!…
Кой ме буди толкоз рано?
На съня ми кой побърка?

                         ЩЪРКЪТ

Аз съм, мила Жабурано,
аз, приятелят ти Щърка.

                               ЖАБАТА

О-о, приятел?… От кога ли?

                        ЩЪРКЪТ

Туй съмнение ви бърка.
А да знаеш, колко жали
булката ми - кака Щърка,
дето тъй от нас страните,
на голямо се държите!
Та помислих си, любезна,
раничко да те подиря -
с тебе в разговор да влезна:
търсила си, чух квартира…
Аз пък имам, ех, каква,
хем е топла, то се знае,
хем широка - тя цял рай е…

                            ЖАБАТА

Май досещам се, коя е…
Твоята квартира зная.

                      ЩЪРКЪТ

Ето, ето пак съмнение -
все тъй мислите за мене.
Но за да се уверите,
надзърнете през вратите!
Ало, ало, ало!…
Чува ли се, мила Жабо?

                         ЖАБАТА

Чува се, но многа слабо…